środa, 9 grudnia 2015

Układ napędowy wózka jezdniowego


Omówmy dziś układ napędowy wózków widłowych. Urządzenia transportu bliskiego posiadają różnego rodzaju układy napędowe. Dzielimy je m.in. ze względu na rodzaj pracy czy rodzaj użytego paliwa. W wózkach jezdniowych mogą być zastosowane silniki spalinowe lub elektryczne. Spalinowe podzielimy dalej na silniki z zapłonem iskrowym oraz wysokoprężne. Resztę podziałów omówimy w dalszej części materiału. Więcej na temat samej budowy wózka widłowego możecie znaleźć na http://wiedzomaniacy.blogspot.com/2015/12/wiadomosci-ogolne-o-budowie-wozka.html

W wózkach jezdniowych występuje szereg rozwiązań związanych z doborem jednostki napędowej. W każdym przypadku jednym z podstawowych obowiązków operatora jest zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową wózka, czyli popularnie zwaną DTR-ką. W dokumencie tym znajdziesz zaś wszystkie dane techniczne wózka widłowego, w tym jego silnika i sposobu bezpiecznej eksploatacji urządzenia.

Silniki spalinowe w wózkach widłowych

Istnieje kilka najważniejszych podziałów silników spalinowych. Ze względu na rodzaj pracy dzielimy je na dwusuwowe oraz czterosuwowe. Ze względu na rodzaj użytego paliwa zasilającego silniki dzielimy na benzynowe, na olej napędowy oraz na gaz LPG lub CNG.

Wykonujemy czynności kontrolne układu napędowego

Dbanie o układ napędowy wózków widłowych nie jest niczym skomplikowanym. Najważniejsze jest to, aby obserwować jego działanie i w odpowiednim czasie uzupełniać płyny eksploatacyjne oraz paliwo w urządzeniu. Należy pamiętać, by nie uruchamiać wózka, jeśli zauważymy wyciekające z niego paliwo. Przegląd wykonuje się na równej powierzchni i przy opuszczonej karetce i widłach. Oczywiście silnik musi być w tym czasie wyłączony. Nie wolno uruchamiać silnika wózka, jeśli nie znajdujemy się w danym momencie w kabinie operatora.

Odpowiedzialność operatora wózka widłowego

Każdy operator wózka widłowego odpowiedzialny jest za zgłaszania urządzenia do przeglądu, dbanie o poziom paliwa, wydajność widlaka. Jeśli kontrolka daje migające światło, oznacza to, że wydajność spada do około 30%. Automatyczne wyłączenie funkcji podnoszenia ładunków następuje wówczas, gdy poziom wydajności spada do 20%. W takim wypadku należy wymienić lub naładować akumulator.


Pamiętajmy, że konserwację czy wymianę akumulatora może przeprowadzić tylko osoba do tego uprawniona – takich umiejętności można się nauczyć na szkoleniu na wózki widłowe w Centrum Szkoleń http://www.centrumszkolen.net/kursy-na-wozki-widlowe/. No i najważniejsze: nie wolno siadać za sterami wózka czy jakiegokolwiek innego urządzenia transportu bliskiego, jeśli nie ma się odpowiedniej legitymacji – wewnętrznej bądź Urzędu Dozoru Technicznego.

3 komentarze: